esport ในการจัดกีฬาสีในโรงเรียน

esport ในการจัดกีฬาสีในโรงเรียน นำเกมการเล่นออนไลน์มาเป็นการแข่งขันกีฬาสีชนิดหนึ่งที่แต่ละทีมจะส่งเข้าไปเพราะเด็กแต่ละคนนั้นจะมีความถนัดแตกต่างกันออกไป esport ก็เช่นเดียวกันที่จะเป็นการแข่งขันกีฬาเฉพาะกลุ่มเด็กที่สนใจการเล่นเกมเท่านั้น

และการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องแย่หรือเป็นเรื่องไร้สาระอีกต่อไปเป็นการต่อยอดให้เด็กคนนั้นสามารถเหลี่ยมไปถึงการเขียนเกมเกมหนึ่งได้ และเป็นการเรียนคอมพิวเตอร์ต่อไปได้รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาให้ด้วย esport

ไม่ใช่เรื่องประมาโญชนและไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปผู้ใหญ่ควรเปิดใจและสนับสนุนให้เด็กได้อย่างเปิดกว้างและมีการ Support เด็กในทุกด้านเพราะ esport เป็นเหมือนการศึกษาชนิดหนึ่งที่นอกตำราเรียนไม่มีสอนและเป็นอีกประวัติและประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เด็กควรคาดการณ์ได้จัด esport 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

esport ที่ต้องลองจัดในโรงเรียน

esport ในการจัดกีฬาสีในโรงเรียน นำเกมการเล่นออนไลน์มาเป็นการแข่งขันกีฬาสีชนิดหนึ่งที่แต่ละทีมจะส่งเข้าไปเพราะเด็กแต่ละคนนั้นจะมีความถนัด

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

          การจัดแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนจึงเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนที่ผู้ใหญ่ในวงการการศึกษาจะสนับสนุนเด็กได้ให้แข่งขัน esportแนะนำเกมกีฬาประเภทนี้มาแข่งได้อย่างถูกต้องและเป็นกฎมีระเบียบและยังสามารถสร้างชมรมในโรงเรียนได้อีกด้วยesport

จึงเป็นเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกของเด็กในกลุ่มพิเศษที่ต้องการเล่นเกมแต่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเด็กจะเล่นเกมน่าจะไร้สาระการเล่นเกมการเล่นเกมออนไลน์หรือการแข่งขันอีสปอร์ตเป็นเหมือนช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่โรงเรียนจะสามารถเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้

esportจึงเป็นเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเด็กเยาวชนบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษ ที่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษเพราะว่าเด็กในกลุ่มที่คนข้างชอบการเล่นเกมออนไลน์เท่าไหร่นั้นจะเป็นกลุ่มเด็ก esportที่ค่อนข้างมีอีกอยู่ที่ค่อนข้างสูง

ที่สามารถต่อยอดไปในการเขียนโปรแกรมเกมและการทำโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ esportจึงเป็นเสมือนการสนับสนุนให้เด็กมึงไปทางเทคโนโลยีไอทีและคอมพิวเตอร์

credit: สมัคร gclub

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *